Bøger

Mark prædikener


Mark Prædikener

Forlæggerens forord
Forfatterens forord

Den lades ager
Det nedbrudte hegn
Frost og tørvejr
Hvedekornet må dø for at kunne bære frugt
Plovmanden
Pløjning på klippen
Lignelsen om sædemanden
Den ypperste hvede
Hjertets forårstid
Landarbejdere
Hvad agerdyrkere formå og hvad de ikke formå
Fåret, som er stumt overfor dem, som klippe det
På græsmarken
Høstens glæde
Åndelig opsamling
Spisetid i kornmarken
Det fulde læs
Tærskning
Hveden i laden


© 2023 - design: O Madsen Media